Pressemeddelelser

Udsendt marts 2017.

Quit Diabetes-møder fredag den 21. hhv. lørdag 22. april i Silkeborg

 

Langt de fleste kan varigt blive helt fri for type 2 diabetes. 

 

De danske tv-seere har igennem et stykke tid haft mulighed for at følge et ganske underholdende livsstilsprogram på DR1 med et projekt, hvor type 2 diabetikere skulle bevise, om det er muligt, at blive fri for sygdommen, hvis man ændrer sin livsstil.

 

Til sammenligning er Quit Diabetes konceptet er en relativ enkel og overskuelig vejledning i, hvorledes de fleste type 2 diabetikere kan bliver varigt fri for deres sygdom, og hvorledes man let kan undgå at udvikle sygdommen. Intensiv motion hjælper– men det er ikke en forudsætning for et godt resultat.

Hovedelementerne i Quit Diabetes konceptet er en kostomlægning til færre kulhydrater, et minimum af fruktose og tre måltider om dagen. 

 

Forløbet består helt enkelt af 3 faser:

 

  1. Reducering af kulhydrater i kosten, herunder især indtaget af fruktose. 
  2. I anden fase forøges indholdet af kulhydrater i kosten, således at det kun er ved ét af måltiderne, at indholdet holdes meget lavt. 
  3. I tredje fase spiser man næsten normalt som alle andre. 

 

Følges konceptet Quit Diabetes opnås et sundt og glidende vægttab, hvilket ikke alene medfører en mere naturlig regulering af blodsukkeret, men samtidig for de fleste et bedre psykisk velvære. Langt de fleste oplever også, efter ganske kort tid, at en nærmest permanente træthed forsvinder, og at de får energien tilbage.

 

Det skal bemærkes, at konceptet, som i øvrigt er udfærdiget af Busk Hansen, er fuldt underbygget og dokumenteret med videnskabelige undersøgelser og redegørelser og således ikke bygger på antagelser og gætterier.

 

Konceptet blev udviklet i perioden 2009 til 2011, og i dag er der over 3.000 danske diabetikere, der følger konceptet.

http://diabetesmanualen.dk/

 

Vi er overbeviste om, at konceptet inden for de næste år, vil danne skole for en ny og mere hensigtsmæssig behandling af sygdommen – og som vil kunne spare samfundet for milliarder af kroner med færre behandlinger af de mange følger som sygdommen har, men også sparede sygefravær på arbejdsmarkedet og sorg og tragedier i de enkelte familier.

 

Mogens Bennebo, Billund skrev: ”Og på Diabetes seminaret i Silkeborg i november kunne jeg opleve, at alle deltagerne havde oplevet tilsvarende positive resultater. Jeg sang hele vejen hjem i bilen”.

Knud Ankjær, Gedved skrev: ”Jeg er blevet erklæret diabetesfri nu efter sidste kontrol, ikke mindst takket de guidelines fra dig og din manual …”

 

Møderne er åbne for alle:

  • Orienteringsmødet fredag den 21. april 2017 kl. 17:30 i Medborgerhuset i Silkeborg, Bindslev Plads 4.
  • Heldagsseminar for deltagere med kendskab til konceptet lørdag den 22. april 2017 kl. 9:30 i Medborgerhuset i Silkeborg, Bindslev Plads 4.

Tilmelding til: kontakt@diabetesmanualen.dk

Eller til tlf.: 20 62 06 88 eller 40 15 38 07

 

Mød Mogens Bennebo og Knud Ankjær den 22. april 2017.!

 

 

Med venlig hilsen

 

Foreningen Quit Diabetes

 

Morten Andersen

Formand

Jens-Kurt Mikkelsen

Næstformand

http://www.foreningenquitdiabetes.dk/

 

 

Testimonial fra tidligere deltagere:
Den 17. januar 2014 skrev Mogens Bennebo, Mølleparken 474, 7190 Billund:

“Og på Diabetes seminaret i Silkeborg i november kunne jeg opleve, at alle deltagerne havde oplevet tilsvarende positive resultater.”
“Jeg sang hele vejen hjem i bilen”.

 

Den 31. december 2016 skrev Knud Ankjær, Oventoften 42, 8751 Gedved:

Kære Busk Hansen,

Tak for sidst i Silkeborg, en super dag.

Jeg er blevet erklæret diabetesfri nu efter sidste kontrol, ikke mindst takket de guidelines fra dig og din manual, som vi efterlever her i huset, ikke mindst takket været min kone Anne, der laver maden efter jeres anvisninger.

Har I nogle brochurer jeg må få at dele ud af, da jeg fortsætter at leve på den måde og taler gerne for det?

Rigtig godt Nytår

Med venlig hilsen
Det Konservative Folkeparti
Regionsudvalg Midtjylland
Næstformand
Knud Aakjær


Udsendt den 23. marts 2015.

Ny diabetesforening ser dagens lys

En ny diabetesforening har set dagens lys i Danmark. Det er ”Foreningen Quit diabetes”.  Foreningen er stiftet af personer der havde fået diagnosen type 2 diabetes, men som har fulgt et koncept ”Quit Diabetes” og derved blevet symptomfri.    


Hvorfor en ny diabetesforening?

Hertil svarer formanden for foreningen, Kay Pedersen:

Foreningen, som er en non- profit forening, består af medlemmer, som alle har fået den rystende besked, at de selv eller en af deres nærmeste har fået Diabetes 2. De har måttet se i øjnene, hvordan folk med denne sygdom langsomt – eller nogen gange hurtigt får dårligere og dårligere helbred, til trods for at de fleste får ordineret diabetesmedicin, som skal tages resten af livet. En medicinering der er forbundet med bivirkninger – og under tiden alvorlige bivirkninger. 

De har også haft den glæde at finde ud af, at det ikke behøver at være sådan – at man varigt kan slippe for alle symptomerne og medicinen. I flere tilfælde kan man endog helt slippe for sukkersygen. Fælles for dem er også, at de efter at have oplevet dette, har de fået et stærkt ønske om, at alle andre med diabetes 2 skal have samme mulighed. Så foreningens formål er at udbrede kendskabet til konceptet ”Quit Diabetes”.


Hvor stammer konceptet ”Quit Diabetes” fra?

Baggrunden for foreningen er, at Busk Hansen for 6 år siden fik konstateret diabetes 2. Han havde ikke synderlig forstand på sygdomme, men som økonom, havde han arbejdet med analyser af virksomhedsøkonomi, og var han vant til at sætte sig ind i store mængder af data og lede efter mønstre. Dette skulle komme ham til gode. Han syntes ikke at de officielle råd gav mening, så han gik i gang med at efterforske enorme mængder af videnskabeligt materiale om sammenhæng mellem kost og diabetes. Ud fra det lavede han sin egen kur – og han fik det hurtigt bedre og har i dag ikke diabetes.

Han var meget optaget af, at dette skulle komme alle til gode. Han sammenskrev derfor sine studier til konceptet ”Quit Diabetes” og lavede en ”manual”, som han tilbød til andre for 298 kr., og han brugte de indkomne midler til via internettet at udbrede kendskabet til konceptet. Flere hundrede mennesker er hvert år sluppet af med diabetessymptomerne og diabetesmedicinering ved at følge rådene. Samtidig har de rapporteret tilbage, og ”manualen” er løbende blevet forbedret på baggrund af de mange erfaringer. 


Hanne Jespersen er en af dem, som har rapporteret tilbage. 

Hanne Jespersen, som fik konstateret diabetes 2 i foråret 2014 siger: Jeg fandt de officielle kostråd i den forbindelse helt utilstrækkelige og søgte derfor på nettet efter andre muligheder og faldt i den forbindelse over konceptet ”Quit Diabetes” og bestilte det. Forbedringen kom prompte, og jeg kunne efterfølgende droppe medicinen. I dag er der ikke meget spor af diabetes.  Men jeg overvejer ikke at droppe mine nye kostvaner af den grund. Jeg får simpelt hen lækker og mættende mad og har som en ekstra bonus tabt 26 kg.


Anbefalingerne i Quit Diabetes manualen er i øvrigt på linje med resultaterne af den seneste forskning på området.

Der kan bl.a. henvise undersøgelsen offentliggjort i tidskriftet NUTRITION af et forskerhold på 26 førende forskere på området – herunder 2 danske. Forskergruppen udtrykker en totalt manglende forståelse for de nuværende officielle anbefalinger til type 2 diabetikere.

 

For yderligere information om Foreningen Quit Diabetes henvises til foreningens hjemmeside.

For information om konceptet henvises til hjemmesiden for Quit Diabetes konceptet.

På hjemmesiden kan også læses beretninger fra diabetikere, der følger konceptet. 

 

Henvendelser om yderligere information bedes rettet til foreningens formand, Kay C. Pedersen, kcp@foreningenquitdiabetes.dk. Telefon: 40 15 18 46

Bestyrelsen

Foreningen Quit Diabetes
Ringridervej 8
6400 Sønderborg 


Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.